ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020-2022


ΒΟΥΡΛΙΩΤΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΜΗΤΣΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΤΑΒΛΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ


ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ


ΜΗΤΣΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΣ


ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ


ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΟΣ


ΚΟΥΛΑΣ ΜΑΝΟΣ

ΜΕΛΟΣ